ความจริง...

posted on 09 May 2009 01:38 by butterfly-little

                   

                             

                                    

                                                   

 

 

                           

 

                                                                                                                       

                                                                                            

 

 

 

                                                                                       

 

                                     

                               ริ                                                

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                            

 

                                              ม่

 

 

 

 

                                                             มี                                            

 

 

                                                                                                      ตัว

 

 

                                                                                                                          !!!!!!ตน                

 

            

                             คุ  ณ

 

 

เ       ชื่          อ                    

 

                                                             ไ   ห   ม?????????

 

 

 

edit @ 9 May 2009 01:52:20 by ஐButterflywingsbeautifulஐ

Comment

Comment:

Tweet

ไม่รู้

#1 By ♪♫Bob-Ping♪♫ on 2009-05-09 16:00